Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XLII/209/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Szydłów

 

Data ogłoszenia: 2009-12-01
Uchwała: Rady Gminy Szydłów
Data wydania: 2009-10-27
Rok: 2009
Pozycja: 3745
Pobierz plik: