Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Decyzja nr Nr OWA-4210-74(10)/2008/2009/6/VI/BH z dnia 23 stycznia 2009 r. Nr OWA-4210-74(10)/2008/2009/6/VI/BH zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Dalkia Polska SA z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Małogoszcza

 

Data ogłoszenia: 2009-01-29
Decyzja:
Data wydania: 2009-01-23
Rok: 2009
Pozycja: 279
Pobierz plik: