Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Miedziana Góra z siedzibą ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, reprezentowaną przez: Damiana Sławskiego – Wójta Gminy Miedziana Góra przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Błaszczyk NIP: 959-167-71-17 zwaną dalej „Partnerem”

 

Data ogłoszenia: 2019-03-13
Aneks:
Data wydania: 0001-01-01
Rok: 2019
Pozycja: 1309
Pobierz plik: