Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXXVII/284/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIII/248/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Data ogłoszenia: 2010-02-23
Uchwała: Rady Gminy w Pawłowie
Data wydania: 2009-12-28
Rok: 2010
Pozycja: 508
Pobierz plik: