Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr 413/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkole dla których Gmina Chęciny jest organem prowadzącym

 

Data ogłoszenia: 2018-07-11
Uchwała:
Data wydania: 2018-06-29
Rok: 2018
Pozycja: 2612
Pobierz plik: