Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr LIV/251/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów

 

Data ogłoszenia: 2010-02-03
Uchwała: Rady Gminy Pacanów
Data wydania: 2009-12-09
Rok: 2010
Pozycja: 279
Pobierz plik: