Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr LII/1169/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Data ogłoszenia: 2018-02-16
Uchwała:
Data wydania: 2018-02-08
Rok: 2018
Pozycja: 731
Pobierz plik: