Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr LXI/281/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2018 r. sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LII/231/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom pełniącym inne funkcje w szkole, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej, nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska

 

Data ogłoszenia: 2018-01-23
Uchwała:
Data wydania: 2018-01-19
Rok: 2018
Pozycja: 396
Pobierz plik: