Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. zawarte pomiędzy: Gminą Kielce a Gminą Masłów

 

Data ogłoszenia: 2017-12-12
Porozumienie międzygminne:
Data wydania: 2017-12-07
Rok: 2017
Pozycja: 3960
Pobierz plik: