Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chmielnik dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

 

Data ogłoszenia: 2017-10-26
Uchwała:
Data wydania: 2017-10-23
Rok: 2017
Pozycja: 3240
Pobierz plik: