Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXXVIII/172/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica

 

Data ogłoszenia: 2010-01-12
Uchwała: Rady Miejskiej w Koprzywnicy
Data wydania: 2009-11-27
Rok: 2010
Pozycja: 39
Pobierz plik: