Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr 190/XXX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 lipca 2016 r. sprawie zmiany  uchwały Nr 179/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Data ogłoszenia: 2016-07-28
Uchwała: Rady Miejskiej w Chęcinach
Data wydania: 2016-07-08
Rok: 2016
Pozycja: 2404
Pobierz plik: