Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.49.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/52/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Data ogłoszenia: 2016-07-21
Rozstrzygnięcie nadzorcze: Wojewody Świętokrzyskiego
Data wydania: 2016-07-14
Rok: 2016
Pozycja: 2332
Pobierz plik: