Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.48.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/104/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn.

 

Data ogłoszenia: 2016-07-21
Rozstrzygnięcie nadzorcze: Wojewody Świętokrzyskiego
Data wydania: 2016-07-14
Rok: 2016
Pozycja: 2331
Pobierz plik: