Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2015 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Strawczyn NIP: 959-14-86-127 Reprezentowaną przez: Tadeusza Tkaczyka- Wójta Gminy Strawczyn Przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Stepień zwaną dalej „Partnerem” Mając

 

Data ogłoszenia: 2016-07-19
Porozumienie: Prezydenta Miasta Kielce
Data wydania: 2015-12-16
Rok: 2016
Pozycja: 2296
Pobierz plik: