Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2015 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Chęciny NIP: 959 16 72 746 Reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Chęciny: Pana Roberta Jaworskiego Przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Sinkiewicz zwaną dalej „Partnerem”

 

Data ogłoszenia: 2016-07-19
Porozumienie: Prezydenta Miasta Kielce
Data wydania: 2015-12-16
Rok: 2016
Pozycja: 2295
Pobierz plik: