Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Porozumienie nr 5/18M/ODS/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym dalej „Przekazującym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki, Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek - Skarbnik Powiatu, a Gminą Strawczyn zwaną dalej „Przejmującym” reprezentowaną przez: Tadeusz Tkaczyk –Wójt Gminy przy kontrasygnacie Justyna Stępień -Skarbnik Gminy.

 

Data ogłoszenia: 2016-07-12
Porozumienie: Powiatu Kieleckiego
Data wydania: 2016-06-01
Rok: 2016
Pozycja: 2159
Pobierz plik: