Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Porozumienie nr 4/ODS/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Łopuszno reprezentowaną przez: Irena Marcisz – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Teresa Poświat -Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przejmującym”

 

Data ogłoszenia: 2016-07-12
Porozumienie: Powiatu Kieleckiego
Data wydania: 2016-06-01
Rok: 2016
Pozycja: 2158
Pobierz plik: