Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Porozumienie nr 2/ODŁ/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk – członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Daleszyce reprezentowaną przez: Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Jadwiga Głozowska -Skarbnika Miasta i Gminy zwanym dalej „Przejmującym”

 

Data ogłoszenia: 2016-07-12
Porozumienie: Powiatu Kieleckiego
Data wydania: 2016-06-01
Rok: 2016
Pozycja: 2156
Pobierz plik: