Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm. )

 

Data ogłoszenia: 2016-06-14
Uchwała: Rady Gminy w Bałtowie
Data wydania: 2016-06-03
Rok: 2016
Pozycja: 1835
Pobierz plik: