Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Miedziana Góra NIP: 959-16-77-117 Reprezentowaną przez: Zdzisława Wrzałkę- Wójta Gminy Przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Błaszczyk zwaną dalej „Partnerem”

 

Data ogłoszenia: 2016-04-26
Porozumienie: Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy
Data wydania: 0001-01-01
Rok: 2016
Pozycja: 1383
Pobierz plik: