Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Górno NIP: 657-24-00548 Reprezentowaną przez: Przemysława Łysaka- Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Marzanny Jop zwaną dalej „Partnerem”

 

Data ogłoszenia: 2016-04-26
Porozumienie: Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy
Data wydania: 0001-01-01
Rok: 2016
Pozycja: 1379
Pobierz plik: