Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XLIV/439/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXV/248/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Data ogłoszenia: 2014-11-28
Uchwała: Rady Gminy w Pawłowie
Data wydania: 2014-11-18
Rok: 2014
Pozycja: 3242
Pobierz plik: