Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.74.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 listopada 2014 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/425/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica część I

 

Data ogłoszenia: 2014-11-25
Rozstrzygnięcie nadzorcze: Wojewody Świętokrzyskiego
Data wydania: 2014-11-05
Rok: 2014
Pozycja: 3190
Pobierz plik: