Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr LIV/292/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Waśniów przez inne niż Gmina Waśniów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji

 

Data ogłoszenia: 2014-11-19
Uchwała: Rady Gminy w Waśniowie
Data wydania: 2014-10-29
Rok: 2014
Pozycja: 3074
Pobierz plik: