Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXXVII/71/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/66/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

Data ogłoszenia: 2014-11-14
Uchwała: Rady Gminy Nowa Słupia
Data wydania: 2014-11-10
Rok: 2014
Pozycja: 3028
Pobierz plik: