Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr L/362/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/264/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienionej uchwałą Nr XLII/312/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2013 roku.

 

Data ogłoszenia: 2014-09-03
Uchwała: Rady Powiatu w Starachowicach
Data wydania: 2014-08-28
Rok: 2014
Pozycja: 2408
Pobierz plik: