Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.140.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/70/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 listopada 2013 r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Bodzentyn z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

Data ogłoszenia: 2013-12-23
Rozstrzygnięcie nadzorcze: Wojewody Świętokrzyskiego
Data wydania: 2013-12-17
Rok: 2013
Pozycja: 4416
Pobierz plik: