Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr 413/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 338/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Data ogłoszenia: 2013-12-12
Uchwała: Rady Miejskiej w Chęcinach
Data wydania: 2013-11-28
Rok: 2013
Pozycja: 4216
Pobierz plik: