Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr 342/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Data ogłoszenia: 2013-04-11
Uchwała: Rady Miejskiej w Chęcinach
Data wydania: 2013-03-22
Rok: 2013
Pozycja: 1739
Pobierz plik: