Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Decyzja nr OWA-4210-18(2)/2013/6/IXzm2/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu miejscowości Jędrzejów

 

Data ogłoszenia: 2013-01-31
Decyzja: Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Data wydania: 2013-01-30
Rok: 2013
Pozycja: 544
Pobierz plik: