Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Zarządzenie nr 24/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

 

Data ogłoszenia: 2013-01-30
Zarządzenie: Prezydenta Miasta Kielce
Data wydania: 2013-01-22
Rok: 2013
Pozycja: 512
Pobierz plik: