Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

Data ogłoszenia: 2012-12-13
Uchwała: Rady Powiatu w Starachowicach
Data wydania: 2012-11-29
Rok: 2012
Pozycja: 3696
Pobierz plik: