Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 lipca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów

 

Data ogłoszenia: 2012-06-18
Uchwała: Rady Miejskiej w Ożarowie
Data wydania: 2012-04-24
Rok: 2012
Pozycja: 1812
Pobierz plik: