Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XVIII/31/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) na rok 2012

 

Data ogłoszenia: 2012-06-12
Uchwała: Rady Miejskiej w Daleszycach
Data wydania: 2012-04-25
Rok: 2012
Pozycja: 1758
Pobierz plik: