Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.32.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2012 r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXV/535/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Dyminy: Obszar 1 – Łanowa, Obszar 2 – Sukowska” w zakresie działek nr ewid.: 626/10, 627/3, obręb 0030 Miasto Kielce

 

Data ogłoszenia: 2012-06-01
Rozstrzygnięcie nadzorcze: Wojewody Świętokrzyskiego
Data wydania: 2012-05-23
Rok: 2012
Pozycja: 1648
Pobierz plik: