Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów.

 

Data ogłoszenia: 2011-10-10
Uchwała: Rady Gminy w Bałtowie
Data wydania: 2011-09-14
Rok: 2011
Pozycja: 2806
Pobierz plik: