Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Decyzja nr OŁO-4210-55(2)/2010/351/IX/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2010 r. zatwierdzająca zmianę IX taryfy dla ciepła ustaloną przez Miasto i Gminę Końskie zwanych dalej przedsiębiorstwem energetycznym prowadzących działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich

 

Data ogłoszenia: 2010-12-30
Decyzja: Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Data wydania: 2010-12-15
Rok: 2010
Pozycja: 3919
Pobierz plik: