Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XLVIII/457/10 Rada Gminy Morawica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Data ogłoszenia: 2010-12-30
Uchwała: Gminy Morawica
Data wydania: 2010-11-10
Rok: 2010
Pozycja: 3904
Pobierz plik: