Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania Dziennika Urzędowego

Zgodnie z wymogami §7 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, poniżej znajdują się odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu.

 

Aktywne certyfikaty

Ważny do: 2017-12-11 (od 2019-12-11) Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski

 

Certyfikaty archiwalne

Ważny do: 2017-01-02 (od 2019-01-02) Lech Z-c Dyrektora WPNiK
Ważny do: 2015-12-29 (od 2017-12-29) Andrzej Bętkowski Wicewojewoda Świętokrzyski
Ważny do: 2015-12-11 (od 2017-12-11) Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
Ważny do: 2015-01-02 (od 2017-01-02) Lech Hamera Z-a dyrektora WPNiK
Ważny do: 2015-01-02 (od 2017-01-02) Paweł Olszak Wicewojewoda Świętokrzyski
Ważny do: 2014-06-12 (od 2016-06-12) Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski
Ważny do: 2012-07-23 (od 2014-07-23) Grzegorz Artur Dziubek Wicewojewoda Świętokrzyski
Ważny do: 2012-06-12 (od 2014-06-12) Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski
Ważny do: 2011-01-01 (od 2013-01-01) Lech Hamera Z-a dyrektora WPNiK